Jums ir radušies jautājumi? Sazinieties ar mums!

    Es piekrītu saņemt no Digital Care sp.z o.o. mārketinga informācija, izmantojot telekomunikāciju gala ierīces, un t.s. automātiskās izsaukšanas sistēmas. Es izvēlos kā kontakta veidu:

    Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu personas datu administrators ir Digital Care sp.z o.o. ar galveno mītni Varšavā, ul. Marszałkowska 126/134. Jūsu personas datus apstrādā uzticami Digital Care apakšuzņēmēji. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mārketinga piekrišanu vai noslēgtu līgumu par pakalpojumu / reklāmas tīkla nodrošināšanu un lai ievērotu tā noteikumus. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču tā ir nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumu vai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Atcerieties, ka jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu vai dzēšanu, tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi un tiesības pārsūtīt savus personas datus. Pilns informācijas atklāšanas pienākuma teksts ir pieejams vietnē: www.digitalcaregroup.com/privacy.