Klientu pārstāvis Digital Care

Kas es esmu?

Mans svarīgākais uzdevums ir pārstāvēt klientu intereses uzņēmuma iekšienē. Nodarbojos ar sarežģītiem jautājumiem, kuriem nepieciešama individuāla pieeja. Vienmēr tos izskatu no klienta skatu punkta un, sadarbojoties ar mūsu ekspertiem, cenšos izstrādāt pretimnākošus risinājumus. Es uzskatu, ka tas ir iespējams, pateicoties atklātībai un pilnīgai sadarbībai! Es arī sekoju līdzi komunikācijai ar klientiem, lai tā vienmēr būtu pārredzama un saprotama.

Kādos jautājumos varu sniegt atbalstu?

Pirmkārt tad, kad ir izsmelti visi sūdzības izskatīšanas varianti, bet mūsu piedāvātie risinājumi neatbilst klienta vēlmēm. Palīdzu arī jautājumos, uz kuriem neattiecas standarta procedūras.

Aicinu ar mani sazināties elektroniski:
Magdalēna Kruļa
rzecznik@digitalcaregroup.com